Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
Đơn hàng sẽ được giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin thanh toán :

1. TECHCOMBANK: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam   

Stk: 19030966112015   

Chủ TK: Kiều Tùng Cương   

Chi nhánh: Đống Đa