Máy triệt lông Spa tại nhà IPL – Skin

VÙNG TRIỆT LÔNG

  • Triệt lông vùng cánh tay: 8-15 phút
  • Triệt lông chân: 25 phút
  • Triệt vùng bikini: 7 phút
  • Triệt lông nách: 5 phút

THỜI GIAN TRIỆT THEO LIỆU TRÌNH

  • Tuần đầu tiên và Tuần thứ 2: Mỗi tuần triệt 2 lần
  • Tuần thứ 3 và tuần thứ 4: Mỗi tuần triệt 1 lần
  • Tuần thứ 5 và tuần thứ 8: 2 Tuần triệt 1 lần
  • Sau 8 tuần: 1 đến 3 tháng cố định triệt 1 lần
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay