Nước Cất Tra Máy

Các tiêu chuẩn của nước cất:

Các chỉ tiêu của nước cất 2 lần

  • Hàm lượng cặn SiO2…………….. ≤ 0.02 mg/l
  • Amoniac và muối amoni (NH4)… ≤ 0,00 mg/l
  • Sunfat (SO4)…………………….. ≤ 0,4 mg/l
  • Clrua (Cl)………………………… ≤ 0,02 mg/l
  • Sắt (Fe)…………………………… ≤ 0,01 mg/l
  • Đồng (Cu)………………………… ≤ 0,0001 mg/l
  • Nhôm (Al)……………………….. ≤ 0,001 mg/l
  • Độ cứng (Ca + Mg)……………… ≤ 0,00 mg/l

Nước cất 2 lần có chất lượng tương đương với nước dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích loại 2 theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay