CHỈNH TỐC ĐỘ – TẶNG ĐẾ PIN 

(MÃ: BV4)

̶9̶̶9̶̶9̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 498.000đ

 

Anh / Chị vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

 

TÍCH ĐIỆN – MÀN HÌNH LED – CHỈNH KIM (CÓ THƯỚC ĐO) – CHỈNH TỐC ĐỘ

(MÃ: BV1)

̶1̶̶.6̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 748.000đ

TÍCH ĐIỆN – CHỈNH KIM – CHỈNH TỐC ĐỘ

(MÃ: BV2)

̶̶1̶̶.3̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 698.000đ

 

CHỈNH KIM – CHỈNH TỐC ĐỘ – TẶNG ĐẾ PIN

(MÃ: BV3)

1̶̶.1̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 598.000đ

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Tặng 1 “CUỘN VẢI CUỐN MÁY 20K cho mỗi máy


  Anh / Chị vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

  Tặng 1 “CUỘN VẢI CUỐN MÁY 20K cho mỗi máy

  CHỈNH TỐC ĐỘ – TẶNG ĐẾ PIN 

  (MÃ: BV4)

  ̶9̶̶9̶̶9̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 498.000đ

  TÍCH ĐIỆN – MÀN HÌNH LED – CHỈNH KIM (CÓ THƯỚC ĐO) – CHỈNH TỐC ĐỘ

  (MÃ: BV1)

  ̶1̶̶.6̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 748.000đ

  TÍCH ĐIỆN – CHỈNH KIM – CHỈNH TỐC ĐỘ

  (MÃ: BV2)

  ̶̶1̶̶.3̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 698.000đ

  CHỈNH KIM – CHỈNH TỐC ĐỘ – TẶNG ĐẾ PIN

  (MÃ: BV3)

  1̶̶.1̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶đ – 598.000đ

  THÔNG TIN ĐẶT HÀNG